ANUNȚ

 

 

 Formatorii care au relații contractuale cu SEP sunt invitați să se înscrie la selecția pentru participarea la cursul de formare "Employability: Methods & Tools" (Gijón, Spania, 2-7 Aprilie 2018) din cadrul Proiectului -2017-1-RO01-KA104-035994„Formatori competenți pentru o societate în schimbare”.

 

Concursul de selecție va avea 2 etape: analiza dosarului de candidatura  (70% in punctaj) si interviul profesional  (30% in punctaj) . Dosarul de candidatura va conține:

-CV Europass

- scrisoare de intenție

- certificatul de formator

- dovada experienței de minim 3 ani in educația adulților

 

            Dosarele se depun la sediul SEP in perioada 15.01 -23.01.2017, în zilele lucrătoare între orele 8,00-16,00.

In data 25.01.2018, orele 18.00.va avea loc la sediul organizației interviul profesional care va urmări:

- nivelul de cunoaștere a limbii engleze

- abilitățile de comunicare și relaționare

- disponibilitatea de a participa la activitățile SEP

            Rezultatele selecției vor fi afișate pe www.sep-ngo.ro până la data de 26.01.2018